kargo kampanyası
taymanın oğlu biybolat
sağlık sektöründe açık etme

Yeni Ürünler

Managing Central Local Fiscal Relations in Turkey

Managing Central Local Fiscal Relations in Turkey

Central local fiscal relations encompass several issues: expenditure and tax assignments, fiscal tra..

37,00TL

Dijital Ceza Muhakemesi Hukuku
Türk Medeni Kanunu'ndaVelayet ve Ortak Velayet

Türk Medeni Kanunu'ndaVelayet ve Ortak Velayet

Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölüm, velayet kavramının günümüze gelirken değişerek ..

57,00TL

Türev Piyasalar ve Türev Araçlar

Türev Piyasalar ve Türev Araçlar

Kitapta kur riski kapsamında türev piyasalar ve türev araçlar ele alınmış, daha sonra özellikle kur ..

29,00TL

Network Sistemleri  OSI Modeli ¦ IPv4 ve IPv6 – WiFi, WiMax, LTE ¦ Siber Güvenliğin Temel Özellikleri

Network Sistemleri OSI Modeli ¦ IPv4 ve IPv6 – WiFi, WiMax, LTE ¦ Siber Güvenliğin Temel Özellikleri

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 4. baskısını yapan kitap, ilk üç baskının ardından yazara gelen i..

45,00TL

Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri

Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri

Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri isimli çalışma, medeni hukuka iliş..

79,00TL

İdari Yargıda Temyiz – İdare Hukuku Monografileri –

İdari Yargıda Temyiz – İdare Hukuku Monografileri –

Adil yargılanma hakkı ve hak arama hürriyetinin bir uzantısı olarak kabul edilen kanun yolu, yargı y..

57,00TL

Forex Piyasası İşlemleri ve<br />
Kripto Paralar (Türev Piyasalar – Teknik Analiz)

Forex Piyasası İşlemleri ve
Kripto Paralar (Türev Piyasalar – Teknik Analiz)

Kitap, genişletilmiş ve kripto paralar ilave edilmiş 2. Baskısını yapmıştır. Günümüzde her ölçekte ..

54,00TL

İdari Yargıda İçtihat Aykırılığının Önlenmesi ve Giderilmesi Usulü – İdare Hukuku Monografileri –

İdari Yargıda İçtihat Aykırılığının Önlenmesi ve Giderilmesi Usulü – İdare Hukuku Monografileri –

Mahkemelerin aynı ya da benzer hukuki meseleden kaynaklanan davalarda farklı sonuca ulaşmaları sonuc..

93,00TL

Herkes İçinGenel Ekonomi Temel Kavramlar ve Teoriler

Herkes İçinGenel Ekonomi Temel Kavramlar ve Teoriler

Kitap, güncellenmiş 2. Baskısını yapmıştır. Üniversitelerde okutulan bir dersin ötesinde iktisat, ..

28,00TL

Fuhuş Suçu (TCK 227) – Ceza Hukuku Monografileri –

Fuhuş Suçu (TCK 227) – Ceza Hukuku Monografileri –

TCK m.227'de düzenlenen fuhuş suçu, kitapta üç bölüm halinde incelenmiştir: Birinci bölümde, dünyad..

85,00TL

Vesayet Kurumu ve Vasinin Sorumluluğu

Vesayet Kurumu ve Vasinin Sorumluluğu

Türk hukukunda velayet altında bulunmayan küçükler ile kanunda sayılan sebeplerle sınırlı olmak üzer..

62,00TL

Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları

Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları

Bu kitap, interaktif yöntemle verilen Vergi Ceza Hukuku derslerinde yapılan çalışmalardan müteşekkil..

160,00TL

Finansal Ekonometri Uygulamaları Kavram – Teori – Uygulama

Finansal Ekonometri Uygulamaları Kavram – Teori – Uygulama

Kitap finansal ekonometri yöntemlerini kullanarak iktisadi ve finansal olayların nasıl açıklandığını..

57,00TL

Anonim Şirketlerde Azınlık ve Azınlık Hakları (Yargıtay Kararları Çerçevesinde)

Anonim Şirketlerde Azınlık ve Azınlık Hakları (Yargıtay Kararları Çerçevesinde)

Anonim şirketler sermaye ortaklığı olmaları sebebiyle hâkim olan "çoğunluk ilkesinin" bir sonucu ola..

110,00TL

UygulamadaKonkordato

UygulamadaKonkordato

Ticari ve sosyal hayat açısından yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulması sebebi ile iflasın ertelenme..

74,00TL

Markanın Ürün veya Hizmetin Tasviri Amacıyla Kullanılması – Fikri Mülkiyet Hukuku Monografileri –

Markanın Ürün veya Hizmetin Tasviri Amacıyla Kullanılması – Fikri Mülkiyet Hukuku Monografileri –

Markanın sahibine sağladığı münhasır haklara sınırlama getirilerek, tescilli markanın dürüstçe ve ti..

52,00TL

Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili tüm mevzuatın eklendiği kitap, merkezi ısıtma, konut kapıcıları ve to..

10,50TL

THEMIS Şirketler Hukuku Soru Kitabı Tamamı Çözümlü

THEMIS Şirketler Hukuku Soru Kitabı Tamamı Çözümlü

Bu çalışmanın amacı, şirketler hukukuyla ilgili teorik bilgilerin test sorularıyla somutlaştırılması..

35,00TL

Sosyal BilimlerdeAracı ve Düzenleyici Etki Analizleri IBM SPSS Process Makro Uygulamalı, Örnek Veri Setleri

Sosyal BilimlerdeAracı ve Düzenleyici Etki Analizleri IBM SPSS Process Makro Uygulamalı, Örnek Veri Setleri

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, üst üste ek baskılar yapan kitabın, güncellenmiş 2. Baskısı yayınlanmı..

34,00TL

Coca Cola
Sony
RedBull
NFL